Huur opzeggen

U wilt u huur opzeggen? Dit dient officieel per deurwaardersexploot of aangetekende brief aan ons gestuurd te worden met inachtneming van een opzegtermijn.

Of

Vul het volgende formulier in.
* Letop uw huuropzegging per onderstaand formulier is pas officieel opgezegd zodra deze bevestigd is per mail of brief.

 

Opzeggingsformulier

  Punten van aandacht:

  Opzegtermijn
  Controleer de opzegtermijn van uw contract.
  De huur kan alleen eindigen aan het einde van een betaalperiode, doorgaans een gehele maand.

  Bevestiging
  U ontvangt een bevestiging van huuropzegging, ongeacht op welke manier u opzegt.

  Voor-inspectie
  De oplevering en afspraken m.b.t. waarborgsommen (indien van toepassing) worden hier besproken.

  Sleutels
  De sleutels dient u uiterlijk op de dag van huurbeëindiging in ons bezit te stellen.

  Eind-inspectie
  Na ontvangst van de sleutels zal een eindinspectie plaats vinden van het gehuurde.

  Waarborgsom
  Indien van toepassing en eindinspectie goed is zal de waarborgsom in de 3e week worden overgemaakt.

  Tips

  • Maak foto’s van oplevering van de gehele woning.
  • Indien exclusief huur geef uw eind meterstanden door aan de leveranciers.
  • Maak foto’s met datum van de meterstanden als bewijs.
  • Doorstuurservice van PostNL kan een oplossing bieden voor post.
  • Vergeet berging en schuur ook niet leeg te maken.
  • Ga na of er nog verplichtingen zijn m.b.t. lease van kachels en of boilers.