Inschrijving kandidaat

  Benodigde gegevens:

  • Introductie: 3-4 zinnen
  • Huidig woonadres
  • Geldig legitimatiebewijs
  • Salarisstroken laatste 3 maanden en/of studiefinanciering van IBG
  • Jaaropgave of IB60 formulier (belastingdienst)
  • Indien uitwonend een verklaring van geen huurschuld
  • BRP/GBA uittreksel bevolkingsregister (gemeente)
  • Kopie van werkgeverscontract
  • Kopie van banksaldo van de laatste 3 maanden
  • C.V.
  • Gegevens vertrouwenspersoon in geval van nood
  • Bij bedrijven een KVK en accountantsverslag** Indien er iemand garant voor u staat graag een kopie paspoort van de garantsteller**


  Toelichting

  • Geldig legitimatiebewijs: In kleur aanleveren, voor én achterkant
  • Inkomensverklaring/IB60 formulier belastingdienst en GBA/BRP uittreksel hebben een verwerkingstijd +/- 5 werkdagen

  +/- woningen per maand beschikbaar

  Met meer informatie kunnen wij meer