Inschrijving kandidaat

Benodigde gegevens:

 • Introductie: 3-4 zinnen
 • Huidig woonadres
 • Geldig legitimatiebewijs
 • Salarisstroken laatste 3 maanden en/of studiefinanciering van IBG
 • Jaaropgave of IB60 formulier (belastingdienst)
 • Indien uitwonend een verklaring van geen huurschuld
 • BRP/GBA uittreksel bevolkingsregister (gemeente)
 • Kopie van werkgeverscontract
 • Kopie van banksaldo van de laatste 3 maanden
 • C.V.
 • Gegevens vertrouwenspersoon in geval van nood
 • Bij bedrijven een KVK en accountantsverslag** Indien er iemand garant voor u staat graag een kopie paspoort van de garantsteller**


Toelichting

 • Geldig legitimatiebewijs: In kleur aanleveren, voor én achterkant
 • Inkomensverklaring/IB60 formulier belastingdienst en GBA/BRP uittreksel hebben een verwerkingstijd +/- 5 werkdagen

+/- woningen per maand beschikbaar

Met meer informatie kunnen wij meer